Tilt Izjava o skladnosti

Izjava o skladnosti je izključna odgovornost proizvajalca
 
iRobot Corporation
8 Crosby Drive
Bedford, MA 01730
Web: www.iRobot.com
 
izjavlja, da so izdelki:           robotski sesalnik s priklopno / polnilno postajo in dodatki
 
Identifikacija izdelka:           Roomba serija e, regulativni model RVC-Y1 s priklopno/polnilno postajo    
                                              Home Base modela 1707 in funkcijo navideznega zidu.
 
Leto pridobitve oznake CE:    2018
 
so s preizkusi potrjeno skladne z določbami naslednjih direktiv ES, če so nameščene v skladu z navodili za nameščanje v dokumentaciji izdelka. Dokumentacijo tehnične sestave (TCF) vzdržujejo v Bedford Drive 8, Bedford, MA 01730.
 
 
Direktiva o radijski opremi 2014/53 / EU
 
Roomba serije e (RMN: RVC-Y1)
vsebuje radijski modul Azurewave AW-CU300.
 
  • ETSI EN 300 328 V2 1.1
  • ETSI EN 301 489-1 V2.2.0
  • ETSI EN 301 489-17 V3.2.0
Širokopasovni prenosni sistemi; Oprema za prenos podatkov, ki deluje v pasu 2,4 GHz ISM in uporablja širokopasovne modulacijske tehnike; Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 Direktive 2014/53 / EU
 
Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve;
1. del: Skupne tehnične zahteve; Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.1(b) direktive 2014/53 / EU in bistvene 6 Direktive 2014/30/ EU
zahteve člena
Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve;
17. del: Posebni pogoji za širokopasovne sisteme za prenos podatkov; Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.1 (b) Direktive 2014/53 / EU
Direktiva RoHS 2011/65 / EU:
 
  • EN 62321: 2009
Elektrotehnični izdelki - Določanje ravni šestih nadzorovanih snovi (svinec, živo srebro, kadmij, šest valentni krom, polibromirani bifenili, polibromirani difenil etri)
Direktiva 2009/125 / ES o okoljsko primerni zasnovi:
 
  • Uredba ES št. 1275/2008
  • EN 62301: 2011
(Home Base model 17070)
  • Uredba (ES) št. 801/2013
Uredba Komisije (ES) št. 1275/2008 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32 / ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo porabe električne energije v stanju pripravljenosti / izključenosti električne in elektronske opreme za gospodinjstva in pisarne.
 
Gospodinjski električni aparati - Merjenje stanja pripravljenosti
 
Sprememba uredbe (ES) št. 1275/2008 v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo za porabo električne energije v stanju pripravljenosti / izključenosti električne in elektronske opreme v gospodinjstvu in pisarnah.
 
Poleg tega so bili uporabljeni naslednji standardi varnosti izdelkov:
EN 60335-1 2012 + A11: 2014
EN 60335-2-2: 2010 + A11: 2012 + A1: 2013
EN 60335-1: 2012 + A13: 2017
(Home Base model 17070)
EN 60335-2-29: 2004 + A2: 2010
(Home Base model 17070)
EN 62233: 2008
EN 62311: 2008
 
Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 1. del: Splošne zahteve.
 
Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-2. del: Posebne zahteve za sesalnike in vodne čistilce.
 
Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 1. del: Splošne zahteve.
 
Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-29. del: Posebne zahteve za polnilce baterij
 
Merilne metode za elektromagnetna polja gospodinjskih aparatov in podobnih aparatov glede izpostavljenosti ljudi.
 
Ocena elektronske in električne opreme glede na omejitve izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim poljem (0 Hz - 300 GHz).
Prav tako so bili uporabljeni naslednji standardi EMC:
EN 55014-1_2017
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
Elektromagnetna združljivost - Zahteve za gospodinjske aparate, električna orodja in podobne aparate - 1.del: Emisije.
 
Elektromagnetna združljivost - Zahteve za gospodinjske aparate, električna orodja in podobne aparate - 2. del: Imuniteta - Standard družine izdelkov.
 
Elektromagnetna združljivost (EMC) - del 3-2: Omejitve - Omejitev za emisije harmonskih tokov (vhodni tok opreme ≤ 16 A na fazo)
 
 
Elektromagnetna združljivost (EMC) - 3-3. del: Omejitve -
Omejitve napetostnih sprememb, napetostnih kolebanj in utripanja v javnih nizkonapetostnih napajalnih sistemih za opremo z naznačenim tokom ≤ 16 A na fazo, ki niso predmet pogojevane priključitve
 
 
Oseba, odgovorna za pripravo te izjave:                                  Zastopnik, potrjen s strani EU:
 
Ime: Stephen Pallotta INCE                                                        iRobot Corporation
Položaj/Naziv: Glavni inženir za skladnost                                11 Avenue Albert Einstein
                                                                                                    69100 Villeurbanne, France
Podpis: _________________________
Datum: 27. Februar, 2019                                                          Zastopnik, potrjen s strani Velike Britanije:
              
                                                                                                    iRobot Corporation
                                                                                                    111 Buckingham Palace Road
                                                                                                     Victoria, SW1W 0SR
                                                                                                      London, United Kingdom
Izdelek je bil dodan v košarico
Pojdi v košarico