Tilt izjava o skladnosti Braava 300

                                               EU - Izjava o skladnosti                       
 
Izjava o skladnosti je izključna odgovornost proizvajalca:
 
iRobot Corporation
8 Crosby Drive
Bedford, MA 01730
 
 
Izjavlja, da so izdelki:           Čistilec tal z dodatno opremo
 
Identifikacija izdelka:           Braava serije 300, modeli 3xxy; xx = 30-99 in y = /, a-z (x in y nista relevantna za varnost izdelka)
Braava Turbo polnilno ogrodje
 
Leto pridobitve oznake CE:    2012
 
so s preizkusi potrjeno skladne z določbami naslednjih direktiv ES, če so nameščene v skladu z navodili za nameščanje v dokumentaciji izdelka. Dokumentacijo tehnične sestave (TCF) hranijo v Bedford Drive 8, Bedford, MA 01730.
 
 
Direktiva o nizki napetosti 2014/35 / EU:
 
- EN 60335-1: 2012 + A11: 2014
EN 60335-2-10: 2003 + A1: 2008
EN 62233: 2008
Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 1. del: Splošne zahteve.
 
Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-2. del: Posebne zahteve za čistilce tal in vodne čistilce.
 
Merilne metode za elektromagnetna polja gospodinjskih naprav in podobnih aparatov z ozirom na izpostavljenost ljudi.
 
Direktiva RoHS 2011/65 / EU:
 
  • EN 62321: 2009
Elektrotehnični izdelki - Določanje ravni šestih nadzorovanih snovi (svinec, živo srebro, kadmij, šest valentni krom, polibromirani bifenili, polibromirani difenil etri)
EMC Direktiva 2014/30/EU
 
  • EN 55014-1:2006 + A1:2009+A2:2011
  • EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
  • EN 6100-3-2:2014
  • EN 6100-3-3:2013
Elektromagnetna združljivost - Zahteve za gospodinjske naprave, električna orodja in podobne aparate - 1.del: Emisije.
 
Elektromagnetna združljivost - Zahteve za gospodinjske naprave, električna orodja in podobne aparate - 2. del: Imuniteta - Standard družine izdelkov.
 
Elektromagnetna združljivost (EMC) - del 3-2: Omejitve - Omejitev za emisije harmonskih tokov (vhodni tok opreme ≤ 16 A na fazo)
 
Elektromagnetna združljivost (EMC) - 3-3. del: Omejitve -
Omejitve napetostnih sprememb, napetostnih kolebanj in utripanja v javnih nizkonapetostnih napajalnih sistemih za opremo z naznačenim tokom ≤ 16 A na fazo, ki niso predmet pogojevane priključitve
 
 
Oseba, odgovorna za pripravo te izjave:                                 
 
Ime: Stephen Pallotta INCE                                                        
Položaj/Naziv: Glavni inženir za skladnost in predpise           
                                                                                                  
Podpis: _________________________
Datum: 4. april, 2018                                                             Pooblaščeni zastopnik podjetja iRobot v EU:
                                                                                                    Ime: Jean Jacques Blanc
                                                                                                    iRobot Corporation
                                                                                                    111 Buckingham Palace Road
                                                                                                     Victoria, SW1W 0SR
                                                                                                      London, United Kingdom
 
 
 
Izdelek je bil dodan v košarico
Pojdi v košarico