Izjava o skladnosti Braava 200

                                               EU - Izjava o skladnosti                       
 
Izjava o skladnosti je izključna odgovornost proizvajalca:
 
iRobot Corporation
8 Crosby Drive
Bedford, MA 01730
 
 
Izjavlja, da so izdelki:           Čistilec tal z dodatno opremo
 
Identifikacija izdelka:           Braava serije 200, modeli 240 jet, 2XXY; X=0-9 in Y = /, A-Z (X  in Y nista relevantna za varnost izdelka)
Braava Turbo polnilno ogrodje
 
Leto pridobitve oznake CE:    2016
 
so s preizkusi potrjeno skladne z določbami naslednjih direktiv ES, če so nameščene v skladu z navodili za nameščanje v dokumentaciji izdelka. Dokumentacijo tehnične sestave (TCF) hranijo v Bedford Drive 8, Bedford, MA 01730.
 
 
Direktiva o nizki napetosti 2014/35 / EU:
 
- EN 60335-1: 2012 + A11: 2014
EN 60335-2-10: 2003 + A1: 2008
EN 62233: 2008
Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM), naprave kratkega dosega (SRD); radijska oprema, ki se uporablja v frekvenčnem območju od 1 GHz do 40 GHz; Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 Direktive 2014/53 / EU
 
Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve;
17. del: Posebni pogoji za širokopasovne sisteme za prenos podatkov; Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.1 (b) Direktive 2014/53 / EU
 
 
Direktiva RoHS 2011/65 / EU:
 
  • EN 62321: 2009
Elektrotehnični izdelki - Določanje ravni šestih nadzorovanih snovi (svinec, živo srebro, kadmij, šest valentni krom, polibromirani bifenili, polibromirani difenil etri)
 
Poleg tega so bili uporabljeni naslednji varnostni standardi izdelkov:
EN 60335-1 2012 + A11: 2014
 
EN 60335-2-10:2003+A1:2008
 
EN 62233: 2008
 
EN 62479: 2008
 
 
 
Prav tako so bili uporabljeni naslednji standardi EMC:
 
  • EN 55014-1:2006 + A1:2009+A2:2011
 
  • EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
 
Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 1. del: Splošne zahteve.
 
Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-10. del: Posebne zahteve za čistilce tal in vodne čistilce.
 
Merilne metode za elektromagnetna polja gospodinjskih naprav in podobnih aparatov z ozirom na izpostavljenost ljudi.
 
Ocena elektronske in električne opreme glede na omejitve izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim poljem (0 Hz - 300 GHz).
 
 
Elektromagnetna združljivost - Zahteve za gospodinjske naprave, električna orodja in podobne aparate - 1.del: Emisije.
 
Elektromagnetna združljivost - Zahteve za gospodinjske naprave, električna orodja in podobne aparate - 2. del: Imuniteta - Standard družine izdelkov.
 
 
 
 
Oseba, odgovorna za pripravo te izjave:                                 
 
Ime: Stephen Pallotta INCE                                                       
Položaj/Naziv: Glavni inženir za skladnost in predpise           
                                                                                                  
Podpis: _________________________
Datum: 4. april, 2018                                                             Pooblaščeni zastopnik podjetja iRobot v EU:
                                                                                                    Ime: Jean Jacques Blanc
                                                                                                    iRobot Corporation
                                                                                                    111 Buckingham Palace Road
                                                                                                     Victoria, SW1W 0SR
                                                                                                      London, United Kingdom
 
 
Izdelek je bil dodan v košarico
Pojdi v košarico