HITRI POTROŠNIŠKI KREDIT PREKO SPLETNIH NAKUPOV

Nakup na obroke s Summit kreditom v 3 korakih
 • Izberete svojega robota,
 • V košarici izpolnite svoje osebne podatke, določite način plačila »SUMMIT kredit«, s klikom na gumb »Pojdi na naslednji« boste preusmerjeni na izračun, kjer si poljubno izberete število obrokov in kjer se še enkrat seznanite z nastalimi stroški najema kredita,
 • Po uspešno zaključenem nakupu prejmete avtomatsko generirana obvestila o nadaljnjem postopku.

Spoštovane stranke obveščamo, da zaradi nove regulative, ki onemogoča vpogled v SISBON brez osebne identifikacije/prisotnosti stranke, vas žal obveščamo, da moramo trenutno našo storitev nakupov na obroke preko spleta z najemom Summit kredita začasno prekiniti. Nakup z najemom Summit kredita v našem prodajnem salonu je še vedno mogoč. Hvala za razumevanje.


HITRI POTROŠNIŠKI KREDIT PREKO SPLETNIH NAKUPOV

 
V sodelovanju s podjetjem Summit Leasing Slovenija d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana, vam omogočamo sklenitev hitrega brezobrestnega potrošniškega kredita tudi preko spleta.

Postopek nakupa z najemom brezobrestnega hitrega potrošniškega kredita;

 1. Najnižji znesek kredita je 150 eur, najvišji pa 1.300 eur,
 2. Nakup možen od 4 do 24 obrokov,
 3. Kredit je brezobresten, kar pomeni, da obresti krije prodajalec, nastanejo pa stroški zavarovanja kredita in stroški najema kredita. Kolikšni bodo ti stroški, si lahko izračunate v izračunu, kjer imate možnost izbire zneska in števila obrokov,
 4. Ko imate izbran model robota nadaljujete nakup v košarici, kjer najprej izpolnite osebne podatke (ime, priimek, naslov vaše elektronske pošte, telefonsko številko in naslov), nato pa izberete način plačila »SUMMIT kredit«. Odkljukate, da se strinjate s pogoji poslovanja in kliknete na gumb »pojdite na naslednji«,
 5. S klikom na gumb boste preusmerjeni na novo stran, kjer si boste v izračunu poljubno določili število obrokov. Ob spreminjanju števila obrokov boste lahko spremljali koliko vas bo prišel mesečni obrok in kakšni so stroški najema kredita,
 6. Ko boste zadovoljni s številom obrokov, boste izpolnili polja pod izračunom (davčna številka, EMŠO, kraj rojstva,  tip zaposlitve, naziv delodajalca ali ZPIZA, naslov delodajalca ali ZPIZA, številka tekočega računa, tip osebnega dokumenta, datum izdaje dokumenta, veljavnost dokumenta in izdajatelj dokumenta),
 7. Ko boste izpolnili vsa obvezna polja, boste kliknili na gumb »Izračun«, kjer bo sistem preveril pravilnost izpolnjenih podatkov in če so podatki pravilno izpolnjeni samo še kliknete na gumb »Pojdite na naslednji« in nakup je zaključen,
 8. Po elektronski pošti prejmete avtomatsko generirano elektronsko pošto z nadaljnjimi navodili,
 9. Kreditodajalec (Summit Leasing Slovenija d.o.o.) pregleda vso pridobljeno dokumentacijo. O uspešno pridobljenem kreditu obvesti tako kupca kot prodajalca,
 10. Prodajalec na osnovi odobritve pripravi naročeno blago in priloži vso potrebno dokumentacijo za v podpis. Blago pošlje s Pošto Slovenije.
 11. Kupec mora pred prevzemom blaga uslužbencu pošte Slovenije podpisati pogodbo. Uslužbencu mora kupec omogočiti vpogled v osebno izkaznico ali potni list, saj lahko pogodbo podpiše in blago prevzame samo kreditojemalec,
 12. ŠE BOLJ PODROBNO O POSTOPKU SI LAHKO PREBERETE NA DNU STRANI. 

 

Kredit lahko pridobi

 • Fizična oseba, s stalnim prebivališčem v Sloveniji,
 • Stara od 18 do 78 let (ob poteku direktne bremenitve),
 • Redno zaposlena v Sloveniji ali država Evropske Unije,
 • Ali upokojena (prejema pokojnino v Sloveniji).

Za sklenitev kreditne pogodbe potrebujete:

 1. OSEBNO IZKAZNICO ALI POTNI LIST
 2. DAVČNO ŠTEVILKO
 3. BANČNO DEBETNO KARTICO
 4. DOKAZILO O PLAČI/POKOJNINI:

4A. REDNO ZAPOSLENI v Sloveniji ali državah Evropske unije
 • Zadnji originalni izpisek ali
 • Potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova zdanje plače ali
 • Originalni izpis iz internetnega poslovanja v pdf obliki, ki je lahko:
 • Izpis iz e-bančništva v obliki zadnjega mesečnega izpisa ali
 • Izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en mesec, pri čemer zadnja postavka na izpisku ne sme biti starejša od 31 dni
Z izpisa mora biti razviden priliv plače v tekočem, preteklem ali predpreteklem mesecu. Če na izpisu ob prilivu plače ne piše PLAČA ali OSEBNI DOHODEK ali REDNO DELO ali SALA, priložite še plačilno listo za priliv z izpisa. Plačo morate prejemati na bančni račun v Sloveniji.

4B. OSEBE NA PORODNIŠKEM DOPUSTU
Za osebe na porodniškem dopustu velja, da morajo poleg zgoraj navedenih dokumentov prinesti še potrdilo delodajalca o zaposlitvi za nedoločen čas (ne sme biti starejše od 31 dni). V primeru zaposlitve za nedeločen čas, lahko sklenete kreditno pogodbo za čas trajanja vaše zaposlitve, vendar ne dlje kot za 1 leto.
 
4C. TUJI DRŽAVLJANI
Če ste tuj državljan lahko pridobite hitri kredit do 1 leta, pri čemer morate izpolnjevati naslednje pogoje:
 • V Sloveniji imate prebivališče,
 • Zaposleni ste pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji za nedoločen čas.

Poleg zgoraj navedenih dokumentov predložite še:
 • Potrdilo delodajalca o zaposlitvi za nedeločen čas,
 • Dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji.

4D. UPOKOJENCI (ob poteku kredita niste starejši od 78 let.)
Če ste stari 62 let ali več predložite le bančni izpisek (kot je zapisano v točki 4A, pri čemer mora biti na izpisku prikazana pokojnina z besedo PENS ali POKOJNINA ali ZPIS). V primeru starosti do 62 let, upokojenec predloži še zadnje prejeto originalno obvestilo ZPIS ali internetno obvestilo. Pokojnina mora biti izkazana pod šifro 01. Letni dodadek oz. regres se odštevata od skupnega nakazila pokojnine (šifra 07 in 50).
Priliv iz naslova plače oz. pokojnine, prikazan na bančnem izpisku,  ne sme biti manjši od 90% neto minimalne plače (552,30 EUR).
Več informacij in informativni izračun prejmete na pordajnem mestu. Summit Leasing Slovenija si pridržuje pravico, da zavrne odobritev kredita brez obrazložitve.

Postopek nakupa preko spletnih nakupov – podrobno

Stranki se dogovorita za osnovni postopek nakupa, z vključenim zavarovanjem kredita:
 • Kreditojemalec (kupec) preko spletne trgovine kreditnega posrednika (prodajalca) izbere blago ali storitev;
 • Spletna stran seznani kreditojemalca s pogoji za odobritev spletnega kredita, postopkom odobritve in zahtevano dokumentacijo;
 • Kreditojemalec bo na spletni strani seznanjen z določbami za spletno kreditiranje, pri čemer se mora strinjati oziroma biti seznanjen s spodnjimi določili;
 
Strinjam se s splošnimi pogoji kreditiranja, ki so:
 • Zahtevek za odobritev spletnega kredita izpolnjujem v svojem imenu in ne za drugo osebo.
 • Z oddajo zahtevka jamčim za točnost in resničnost podatkov.
 • Dovoljujem, da Summit Leasing Slovenija d.o.o. moje osebne podatke, ki so potrebni za pridobitev kredita, pridobi, uporablja in obdeluje, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, za namen svojega rednega poslovanja in da za namen presoje kreditne sposobnosti preveri moje podatke pri drugih finančnih organizacijah (banke, hranilnice, zavarovalnice ipd.) in v Sisbon-u (Slovenski informacijski sistem bonitet fizični oseb).
 • Za namen zavarovanja kredita pri zavarovalnici, družbi Summit Leasing Slovenija d.o.o. dovoljujem, da moje osebne podatke, s katerimi razpolaga, posredujem v obdelavo zavarovalnici zaradi poizvedbe in pridobitve njenega soglasja o prevzemu rizika po zavarovalni pogodbi in samo izvajanje zavarovalne pogodbe; Zavarovalnici Maribor d.d.  pa dovoljujem, da moje tako pridobljene osebne podatke obdeluje z namenom zavarovanja kredita.
 • Strinjam se, da bom ob prevzemu blaga osebno zagotovil svoj osebni dokument in omogočil identifikacijo ter predložil morebitne druge zahtevane dokumente za odobritev kredita.
 
Summit Leasing Slovenija d.o.o.:
 • Se zavezuje, da podatkov, pridobljenih na osnovi zahtevka za odobritev spletnega kredita, ne bo posredoval neupravičenim drugim osebam. Podatki se bodo uporabljali le za namen sklenitve in izvajanja pogodbe o kreditu in za namene, določene z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Izjavlja, da z izpolnitvijo zahtevka za odobritev spletnega kredita še ni odobren. V primeru zavrnitve zahtevka Summit Leasing Slovenija d.o.o. ni dolžan pojasnjevati razloga zavrnitve.
 • Kreditojemalec se seznani z informativnim izračunom, na podlagi katerega se odloči za nakup na obroke, oz. spletni kredit;
 • Kreditojemalec spletno izpolni zahtevek za spletni kredit z vpisom podatkov in po elektronski pošti posreduje zahtevane dokumente, potrebne za preverjanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev spletnega kredita (bančni izpisek in ostala zahtevana dokumentacija);
 • Summit Leasing Slovenija d.o.o. izvede postopek avtorizacije stranke (PON-PET med 8h in 15h), vključno z vpogledom v podatke kreditojemalca preko Slovenskega informacijskega sistema bonitet (Sisbon);
 • Na osnovi vnesenih podatkov kreditojemalca, poslanih dokumentov, izvedenih vpogledov, avtorizacij in ostalih morebitnih preverb, Summit leasing Slovenija d.o.o. kreditojemalcu odobri spletni kredit in ga o tem tudi obvesti;
 • Summit Leasing Slovenija d.o.o., obvesti kreditnega posrednika o ustreznosti kreditnega zahtevka, potrdi odobritev spletnega kredita in predajo blaga kreditojemalcu;
 • Kreditni posrednik poskrbi za tisk kreditne pogodbe in pripadajoče dokumentacije;
 • Ob predaji blaga kreditojemalcu mora kreditni posrednik oz. z njegove strani pooblaščeni pogodbeni dostavljavec izvesti primerjavo in identifikacijo kreditojemalca z veljavnim osebnim dokumentom. Blago lahko prevzame samo kreditojemalec. Za zagotovitev navedenega se kreditni posrednik zaveže z dostavljavcem skleniti ustrezno pogodbo in ga poučiti o zahtevah glede na način dostave;
 • Kreditni posrednik oziroma njegov dostavljavec mora ob prevzemu blaga s strani kreditojemalca pridobiti podpisano kreditno dokumentacijo (kreditno pogodbo, pooblastilo za direktno obremenitev, odstopno izjavo, upravno izplačilno prepoved na svoje prejemke idr.) in preveriti istovetnost kreditojemalca in kreditne dokumentacije ter med seboj primerjati podatke iz kreditne dokumentacije, ki se morajo ujemati;
 • Kreditni posrednik poskrbi za posredovanje s strani kreditojemalca podpisane kreditne pogodbe in pripadajoče dokumentacije Summit Leasing Sloveniji d.o.o. Hkrati kreditni posrednik Summit Leasing Sloveniji d.o.o. pošlje tudi račun, izstavljen kreditojemalcu;
 • Datum kreditne pogodbe pomeni datum odobritve kredita. Datum kreditne pogodbe in datum računa se lahko razlikujeta. Račun se izstavi najkasneje na dan prevzema blaga.
Povezava s serverjem Summit Leasing Slo neuspešna!

Vaš iRobot

 
Izdelek je bil dodan v košarico
Pojdi v košarico