HITRI POTROŠNIŠKI KREDIT

februar
2016
 
 
    Zanimivosti
 

V sodelovanju s podjetjem Summit Leasing Slovenija d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana, vam omogočamo sklenitev hitrega potrošniškega kredita. Za odobritev kredita vse uredite na prodajnem mestu, v nekaj minutah.

Ob nakupu plačate 10% od vrednosti nakupa z bančno debetno  kartico, za preostali znesek pa sklenete kreditno pogodbo. Če znesek nakupa presega maksimalni znesek kredita, lahko plačate del kupnine z gotovino ali z drugimi plačilnimi sredstvi.

Kredit lahko uredite samo na prodajnem mestu!

Brezobrestni kredit; na voljo za nakup kateregakoli robota iRobot®, tudi če je v akciji ali v odprodaji. Pri brezobrestnem kreditu vam ne zaračunamo obresti, plačate samo stroške odobritve in zavarovanja.

Primer izračuna;
Cena izdelka:  299,90  EUR, takojšnje obvezno plačilo z bančno debetno kartico: 29,99 EUR (10% od zneska nakupa), znesek kredita: 269,91 EUR, odplačilna doba: 12 mesecev, mesečni obrok: 22,49 EUR, skupni znesek za plačilo: 286,32 EUR, letna kreditna obrestna mera: 0% (fiksna), stroški odobritve: 4,05 EUR in stroški zavarovanja terjatev: 12,39 EUR. Efektivna obrestna mera (EOM) znaša 12,42% na dan 01.02.2016. EOM je izračunana na podlagi zneska in trajanja kredita, stroškov odobritve in zavarovanja ter veljavne obrestne mere. Ponudnik kreditiranja: Summit Leasing Slovenija d.o.o.

Kredit lahko pridobi:

 • Fizična oseba, s stalnim prebivališčem v Sloveniji,
 • Stara od 18 do 78 let (ob poteku direktne bremenitve),
 • Redno zaposlena v Sloveniji ali država Evropske Unije,
 • Ali upokojena (prejema pokojnino v Sloveniji).

Za sklenitev kreditne pogodbe potrebujete:

1. OSEBNO IZKAZNICO ALI POTNI LIST
2. DAVČNO ŠTEVILKO
3. BANČNO DEBETNO KARTICO
4. DOKAZILO O PLAČI/POKOJNINI:
 
4A. REDNO ZAPOSLENI v Sloveniji ali državah Evropske unije
 • Zadnji originalni izpisek ali
 • Potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova zdanje plače ali
 • Originalni izpis iz internetnega poslovanja v pdf obliki, ki je lahko:
 • Izpis iz e-bančništva v obliki zadnjega mesečnega izpisa ali
 • Izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en mesec, pri čemer zadnja postavka na izpisku ne sme biti starejša od 31 dni
Z izpisa mora biti razviden priliv plače v tekočem, preteklem ali predpreteklem mesecu. Če na izpisu ob prilivu plače ne piše PLAČA ali OSEBNI DOHODEK ali REDNO DELO ali SALA, priložite še plačilno listo za priliv z izpisa. Plačo morate prejemati na bančni račun v Sloveniji.

4B. OSEBE NA PORODNIŠKEM DOPUSTU

Za osebe na porodniškem dopustu velja, da morajo poleg zgoraj navedenih dokumentov prinesti še potrdilo delodajalca o zaposlitvi za nedoločen čas (ne sme biti starejše od 31 dni). V primeru zaposlitve za nedeločen čas, lahko sklenete kreditno pogodbo za čas trajanja vaše zaposlitve, vendar ne dlje kot za 1 leto.
 
4C. TUJI DRŽAVLJANI

Če ste tuj državljan lahko pridobite hitri kredit do 1 leta, pri čemer morate izpolnjevati naslednje pogoje:
 • V Sloveniji imate prebivališče,
 • Zaposleni ste pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji za nedoločen čas.
Poleg zgoraj navedenih dokumentov predložite še:
 • Potrdilo delodajalca o zaposlitvi za nedeločen čas,
 • Dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji.
4D. UPOKOJENCI (ob poteku kredita niste starejši od 78 let.)

Če ste stari 62 let ali več predložite le bančni izpisek (kot je zapisano v točki 4A, pri čemer mora biti na izpisku prikazana pokojnina z besedo PENS ali POKOJNINA ali ZPIS). V primeru starosti do 62 let, upokojenec predloži še zadnje prejeto originalno obvestilo ZPIS ali internetno obvestilo. Pokojnina mora biti izkazana pod šifro 01. Letni dodadek oz. regres se odštevata od skupnega nakazila pokojnine (šifra 07 in 50).

Priliv iz naslova plače oz. pokojnine, prikazan na bančnem izpisku,  ne sme biti manjši od 90% neto minimalne plače (552,30 EUR).

Več informacij in informativni izračun prejmete na pordajnem mestu. Summit Leasing Slovenija si pridržuje pravico, da zavrne odobritev kredita brez obrazložitve.