Nagradna igra “Jaz Roombam”

maj
2018
 
 
    Zanimivosti
 

Bi radi imeli nov robotski sesalnik iRobot Roomba 980?

Zdaj ga lahko osvojite v zabavni akciji Jaz Roombam. Potrebujete le malo ustvarjalnosti in kamero svojega telefona.

Posnamite čim bolj zanimiv video, v katerem se pojavi vaš robotski sesalnik iRobot Roomba in vi, vaša družina ali vaš hišni ljubljenček. Pokažite, kako spretno se robotski sesalnik giba po vašem domu, koliko veselja vanj prinese, kako poln košek je nabral ali kako se ujame z vašim hišnim ljubljenčkom. Svoj video naložite na svoj zid na Facebook in ga označite z #JazRoombam in #iRobotRoomba, da ga lahko najdemo. Med vsemi videi bomo izbrali tri najbolj izvirne, najboljšega nagradili z najsodobnejšim robotskim sesalnikom iRobot Roomba 980, drugo- in tretjeuvrščeni pa bosta prejela 50-odstotni popust ob nakupu novega. Začnemo roombati zdaj!

Na kratko:

  • Zgrabi svoj telefon 📱,
  • Posnemi zakaj obožuješ ❤️ Roombo ❤️,
  • Objavi videoposnetek na svojem zidu na Facebooku in dodaj #JazRoombam in #iRobotRoomba  👀👀👀,
  • In že se poteguješ za TOP nagrado 🏆!


Splošni pogoji:

Pravila sodelovanja v nagradni igri “Jaz Roombam”
, maj 2018
 
TILT d.o.o.,
Masljeva 3,
1230 Domžale
 
1. Podatki o organizatorju nagradne igre
Organizator nagradne igre z nazivom »Jaz Roombam « (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Tilt d.o.o., Masljeva 3, 1230 Domžale (v nadaljevanju: organizator).
2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke iRoomba in pridobitev video materiala, za namene promocije. Z oddajo videa, se vsi udeleženci strinjajo, da zmagovalni video organizator uporabljala v promocijske namene,  neomejeno, minimalno leto dni. Po preteku tega časa, lahko avtor videa, pisno zaprosi za umik videea iz družbenih omrežji. Zaprosilo za umik, se pošlje na mail info@tilt.si.
3. Udeleženci
Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare nad 18 let. V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju Tilt d.o.o., njihovi ožji družinski člani in druge osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka.
4. Pravila in pogoji nagradne igre
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo, ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.
5. Način sodelovanja in potek nagradne igre
V nagradni igri lahko sodelujejo samo tisti, ki posnamejo avtorski video, ga nato objavijo na Facebooku in označijo z oznako #JazRoombam in #iRobotRoomba, v času med 31.5.2018 in 30.6.2018.
Trajanje celotne nagradne igre je od 31.5.2018 do 30.6.2018 do 24.ure. Ocenjevanje se bo izvedlo v petek 4.7.2018, takrat se bo tudi razglasilo zmagovalca. Začetek nagradne igre bo objavljen na iRobot Roomba Facebook strani. Tam bodo objavljeni tudi zmagovalci.
Komisijo za izbor najboljših videov bodo sestavljali: Nika Žukovec, Sanja Macur, Kamenko Kesar.

 

Srečni nagrajenci bodo obveščeni preko zasebnega sporočila na Facebooku.
 
6. Nagradni sklad
V nagradnem skladu so naslednje nagrade:
Glavna Nagrada:
1x iRobotRoomba 980
Ostale nagrade;
Nagrada za drugo in tretje uvrščeni video je 50% popust pri nakupu iRobot Roombe (katerikoli model), pogoj je, da se nakup opravi v salonu ali na spletni strani (https://www.irobot.si, Tilt d.o.o., Masljeva 3, 1230 Domžale).
Popust velja na redno ceno. Popusti se ne seštevajo. Popust se lahko izkoristi v obdobju od 4.7.2018 do vključno 30.9.2018.  
Za prevzem nagrade, mora srečni nagrajenec pokazati svoj osebni dokument.
7. Vrednost nagrad in akontacija dohodnine
Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. Organizator bo za nagrajence, za nagrade, katerih vrednost presega 42 evrov, od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.
8. Izbor nagrajencev
Organizator nagradne igre bo izvedel neodvisno ocenjevanje video materiala. Ocenitev bo opravljena s tričlansko komisijo, z vnaprej znanimi člani. Uporabnik lahko prejme le eno nagrado. Kot uporabnik se razume fizična oseba s podatki: ime, priimek, elektronski naslov, letnica rojstva in poštna številka. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.
9. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade
Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani (https://www.facebook.com/irobot.si/) in preko zasebnega sporočila na Facebooku. Nagrajenci morajo svoje podatke (ime, priimek, naslov, telefonsko številko, davčno številko) poslati kot odgovor na zasebno sporočilo na Facebooku, najkasneje do 15.7.2018. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade ne bo upravičen in se nagrada ne podeli, organizator nagradne igre pa lahko z njo prosto razpolaga. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov. Pritožba na izbor nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.
10. Izključitev odgovornosti
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
· nedelovanje aplikacije in/ali družabnega omrežja Facebook, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije,
· kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
· sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
· kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrade.
11. Obveznosti nagrajenca glede prevzema nagrade
Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti, ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti.
12. Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljalec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007- UPB1). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane podatke za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene. Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov info@irobot.si Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica. Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov in fotografij iz žrebanja oz. podelitve nagrade v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.
13. Dostop do pravil nagradne igre
Pravila nagradne igre so objavljena v zapiskih na Facebook strani iRobotRoomba, kjer so vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.
14. Ostale določbe
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na Facebook strani iRobot Roomba. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje spremembami. Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.